Eynsham FuturesEynsham NewsEynsham Venue HireEynsham Heritage

Eynsham Society visit to Whittington Court 20 Jun 2018 13:15 - 19:00 at Eynsham Car Park

Visit to Whittington Court (Elizabethan manor house & adjacent 12th-century church). Bus from Back Lane car park at 1.15 p.m. prompt

2018-06-20 13:15:002018-06-20 19:00:00Europe/LondonEynsham Society visit to Whittington CourtVisit to Whittington Court (Elizabethan manor house & adjacent 12th-century church). Bus from Back Lane car park at 1.15 p.m. prompt Eynsham Car Park

Event Venue

Eynsham Car Park

Back Lane
Eynsham
Oxfordshire  OX29 4QP

T: 01993 861 000